การควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัท ซีเอสรับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด สามารถควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้โปรแกรม ERP
เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการทำงานภายในบริษัท ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบบาร์โค๊ด, ระบบการชั่งเคมีอัตโนมัติ และระบบออโต้ฟีดสำหรับสารตัวเต็ม และน้ำมัน
เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิต และควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย

 

1

Receiving Material

- R/M Maker approved
- Quality control

2

Raw Material Inspection

- Quality confirm check before receive
- Sample keep and data record

3

Raw Material Storage

- Quality confirm check before receive
- Sample keep and data record

4

Weighing

- Auto and computer control - Barcode system
- Foold prove System - High Precision weight

5

Mixing

- Industrial program and computer control
- with barcode system

6

Sheeting and Sizing

- Size control as customer requirement
- Standard of Operation method

7

Cooling

- Temperature control
- Dipping solution control

8

Metal detector
appearance check

- High efficiently auto metal detect
- Contaminate check

9

Strain process

- Confirm no contaminate
- Excellent dispersion
- Mesh size control

10

Packing Process

- Package and weight suitable for customer process
- Every weight unit able for traceability

11

Product Checking and
Process Checking

- 100% Check before release compound to customer
- International standard compliant

12

Delivery to Customer

- ERP program confirm
- FIFO and Expire date control
- With COA

ระบบชั่งเคมีอัตโนมัติ

ระบบป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ

สินค้าสำเร็จรูป