ตำแหน่งงาน

QA Supervisor 

Responsibilities
 • งานควบคุมวัตถุดิบ เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบในกระบวนรับวัตถุดิบ
 • งานตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการ เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
 • งานเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
 • งานจัดการปัญหางาน NG-Claim และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • งานจัดทำ ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงเอกสารการผลิตที่เกี่ยวข้อง
 • งานพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ

Qualifications

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขายาง เคมี พอลิเมอร์ อุตสาหการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • ถ้าผ่านงานด้านการผลิต การควบคุมกระบวนการ QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์เป็นอย่างดี

QA Staff  

Responsibilities
 • งานตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการ เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
 • งานเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
 • งานจัดการปัญหางานNG-Claim และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Qualifications

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เคมี พอลิเมอร์/ยาง อุสาหการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Staff Process Engineer   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • งานทดลองผลิตคอมปาวด์สูตรใหม่
 • งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการตามรูปแบบ 3M change
 • งานติดตามกระบวนการผลิตคอมปาวด์เพื่อ mass production
 • งานปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการผลิตคอมปาวด์

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์/ยาง/เคมี/อุตสาหการ/วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์  0-2 ปี
 • มีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์ กระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Staff R&D   จำนวน 2 อัตรา

Responsibilities

 • ออกสูตรตามคำร้องขอ
 • ทดลองขึ้นรูปกับลูกค้า และ trial ในไลน์ผลิต

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องสารเคมีสำหรับยาง การออกสูตรยาง และการผลิตยางคอมปาวด์
 • มีความรู้เรื่องการจัดการอุตสาหกรรม

พนักงานสโตร์วัตถุดิบ   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • ขับโฟล์คลิฟต์ 
 • เบิก-จ่ายวัตถุดิบในสโตร์

Qualifications

 • เพศชาย 
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ขับโฟล์คลิฟต์ได้

พนักงานจัดเก็บ Compound   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • ตรวจสอบการจัดเก็บCompound FG. 
 • สามารถขับโฟล์คลิฟต์ขึ้นรถส่งของได้

Qualifications

 • เพศชาย 
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ขับโฟล์คลิฟต์ได้

สนใจสมัคร คลิ๊กที่ลิ้งด้านล่าง

https://forms.gle/ecBB7Tx2FSifSL7H6