ประวัติการก่อตั้ง

2004

เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อ "บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด"และมีผลิตภัณฑ์ หลักคือยางคอมปาวด์ เริ่มทำการผลิตด้วยไลน์ผสมยางคอมปาวด์ สีดำ 1 ไลน์ และยางสีอีก 1 ไลน์

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000

2005
2007

มีการติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตรเพิ่มสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008

2011
2013

มีการเพิ่มไลน์การผลิต Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สี และ Super Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ เริ่มใช้โปรแกรม ERPสำหรับควบคุมระบบวางแผนและควบคุมการผลิต

มีการเพิ่มไลน์การผลิต Banbury 110 ลิตร 2 ไลน์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับยางคอมปาวด์สีดำ เริ่มมีการใช้ระบบบาร์โค๊ดสำหรับการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจากกรมโรงงาน

2015
2016

ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติสำหรับการเตรียมสารเคมีติดตั้งไลน์ ผลิต Kneader 110 L. สำหรับยางคอมปาวด์สี

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ติดตั้งระบบป้อนเขม่า แป้ง น้ำมัน อัตโนมัติสำหรับไลน์การผลิตยาง คอมปาวด์สีดำจำนวน 3 ไลน์

2017
2018

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติ

สำหรับการเตรียมสารเคมี ไลน์ที่ 2 ขยายกำลังการผลิตสำหรับคอมปาวด์

B โดยติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตร จำนวน 1 ไลน์