คอมปาวด์ยาง NR
พฤษภาคม 30, 2020
ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ #บริจาคขวดน้ำพลาสติก
ตุลาคม 9, 2020
product-image-under-banner
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด พร้อมด้วยบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน ร่วม #บริจาคกล่องนมเครื่องดื่ม UHT จำนวน 9,560 กล่อง ให้กับ “ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด” ผู้ผลิตหลังคา Green roof ภายใต้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เข้าสู่กระบวนผลิต #รีไซเคิลให้กลายเป็นแผ่นหลังคา และ #แผ่นเพดานกั้นห้อง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่คงทนแข็งแรง และเย็นสบาย สามารถนำไป #ช่วยเหลือชุมชนผู้ที่ขาดแคลน #ผู้ด้อยโอกาส และ #ผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ

กิจกรรมโครงการหลังคาเขียว #ผู้บริหาร มีแนวคิดเพื่อให้พนักงานฯ รู้จักการ #คัดแยกจัดเก็บ รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง #สร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อ #แนวคิดด้านความยั่งยืน ด้วย