ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ #บริจาคขวดน้ำพลาสติก
ตุลาคม 9, 2020
ซีเอส รับเบอร์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
มกราคม 19, 2021
product-image-under-banner
” ปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของCovid-19 ทำให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนมีการชะลอตัว รวมถึงการว่าจ้างงานโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า บริษัทฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
ในปีใหม่ 2564 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนจะร่วมมือ ร่วมใจและสามัคคี ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ลูกค้ากลับมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่แข็งแกร่ง เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป “

วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเจริญสิน