ซีเอส รับเบอร์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
มกราคม 19, 2021
ผู้บริหารกล่าวฉีดวัคซีน
เราเชื่อมั่นว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราเร็วที่สุด
พฤษภาคม 18, 2021
product-image-under-banner
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ พร้อมบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน ร่วมโครงการ “CSG รักษ์โลก” ภายใต้ชื่อกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อมอบให้แก่ #วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยพระเอกพล อัคคปัญโญ พระเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ จำนวนขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำหนักรวม 1,008 กก. เพื่อนำไปสู่การ #ผลิตผ้าไตรจีวร และผลิต #หน้ากากอนามัย
วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการนี้เพื่อ ต้องการแสดง #ความรับผิดชอบต่อสังคม รณรงค์ #ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้า มีส่วนร่วมในการ #ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า #ลดปริมาณขยะ #ประเภทขวดน้ำพลาสติก
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว การแปลงขวดน้ำพลาสติกเป็น #ผ้าไตรจีวร แล้วนำผ้าจีวรมาผลิตเป็น #หน้ากากอนามัย โดยบริษัทฯ ส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปส่งต่อให้ #วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง นำขวดพลาสติกเข้าสู่ #กระบวนการรีไซเคิล แล้วนำขวดมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ(โพลีเอสเตอร์) ในการผลิตผ้าไตรจีวร #ปั่นเป็นเส้นใยสำเร็จรูป เพื่อทอเป็นผืนผ้านำไปตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ต่อไป ซึ่งขยะขวดพลาสติก 60 ขวด สามารถผลิตชุดผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน