ประธานกรรมการ 💉ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินสด ให้แก่ รพ.ค่ายธนะรัชต์
มิถุนายน 10, 2021
ประมวลภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ New Year’s Party 2022
ธันวาคม 22, 2021
product-image-under-banner
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 บริษัทฯได้จัดอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อต้องการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัย สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอีกด้วย