ประมวลภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ New Year’s Party 2022
ธันวาคม 22, 2021
product-image-under-banner
“ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด Covid-19 บางส่วน แต่สามารถผ่านพ้นมาได้อย่างดี ด้วยความสามัคคีของพนักงานทุกคนที่ปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามนโยบายบริษัทฯได้กำหนดไว้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ ผมขออำนวยพรให้ทุกคน มีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่สากล”
วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท
CS RUBBER GROUP