ตำแหน่งงาน

Staff QA   จำนวน 2 อัตรา

Responsibilities
 • ติดตามงานที่NGในโรงงานและแก้ไข ร่วมกับฝ่ายProductionและPEและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามงานที่มีปัญหาจากลูกค้า ติดตามแก้ไขและป้องกัน และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามวัตถุดิบที่มีปัญหา เช่น วัตถุดิบรับเข้า วัตถุดิบหมดอายุ เป็นต้น

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 21-30  ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์/ยาง
 • มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพสินค้า
 • มีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์

Staff Process Engineer   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • งานทดลองผลิตคอมปาวด์สูตรใหม่
 • งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการตามรูปแบบ 3M change
 • งานติดตามกระบวนการผลิตคอมปาวด์เพื่อ mass production
 • งานปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการผลิตคอมปาวด์

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา พอลิเมอร์/ยาง/เคมี/อุตสาหการ/วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์  0-2 ปี
 • มีความรู้เรื่องการผลิตยางคอมปาวด์ กระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Staff R&D   จำนวน 2 อัตรา

Responsibilities

 • ออกสูตรตามคำร้องขอ
 • ทดลองขึ้นรูปกับลูกค้า และ trial ในไลน์ผลิต

Qualifications

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องสารเคมีสำหรับยาง การออกสูตรยาง และการผลิตยางคอมปาวด์
 • มีความรู้เรื่องการจัดการอุตสาหกรรม

พนักงานสโตร์วัตถุดิบ   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • ขับโฟล์คลิฟต์ 
 • เบิก-จ่ายวัตถุดิบในสโตร์

Qualifications

 • เพศชาย 
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ขับโฟล์คลิฟต์ได้

พนักงานจัดเก็บ Compound   จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities

 • ตรวจสอบการจัดเก็บCompound FG. 
 • สามารถขับโฟล์คลิฟต์ขึ้นรถส่งของได้

Qualifications

 • เพศชาย 
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ขับโฟล์คลิฟต์ได้

สนใจสมัคร คลิ๊กที่ลิ้งด้านล่าง

https://forms.gle/ecBB7Tx2FSifSL7H6