ประธานกรรมการ 💉ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินสด ให้แก่ รพ.ค่ายธนะรัชต์
June 10, 2021
พนักงานฉีดวัคซีน
พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบอาหารกล่องแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
June 10, 2021
product-image-under-banner
ผู้บริหารพร้อมพนักงานเดินทางกับคณะ CS Group เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบอาหารกล่องแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเทศบาลบางปู จ.สมุทรปราการ
รักตัวเอง รักครอบครัว ห่วงใยเพื่อนร่วมงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19