ฝ่ายวิจัยและพัฒนา - ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สามารถออกสูตรยางตามความต้องการของลูกค้าด้วย มาตรฐานการทดสอบ DIN, JIS, ISO และ ASTM บริษัทซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ สามารถพัฒนาสูตรที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด และบริการทาง เทคนิค เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า


หัวข้อ

ตารางแสดงตัวอย่างคุณสมบัติของยางคอมปาวด์ที่วัลคาไนซ์แล้ว

พอลิเมอร์ สำหรับยางคอมปาวด์

เรามีความรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับข้อกำหนดยางธรรมชาติและ สังเคราะห์เราสามารถพัฒนาสูตรทุกชนิดเพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้า โดยการเลือกพอลิเมอร์ที่เหมาะสม

EPDM

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

NBR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

CR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

NR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

SBR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

BR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)

IIR,CIIR,BIIR

ยาง EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Monomer

- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ทนต่อกรด โอโซน และสารเคมีได้ดี
- มีคุณสมบัติด้านไดนามิกส์ดี
- ทนต่อความล้าได้ดี
- อุณหภูมิการใช้งาน (-40 to 150°C)


การควบคุมคุณภาพยางคอมปาวด์


บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ สามารถรับประกันและทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของยางคอมปาวด์ โดยเราจะมีห้องทดสอบภายในบริษัทซึ่งสามารถทดสอบได้หลากหลาย รายการและให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM , JIS , DIN , BS , ISO เป็นต้น

รายการทดสอบที่ทางห้องทดสอบเราสามารถทดสอบได้ แยกตามประเภทการทดสอบได้ดังนี้ :

การทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

- ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Temperature & Humidity chamber)
- ตู้โอโซน (Ozone chamber)
- ตู้ UV (UV chamber)

การวิเคราะห์ทางด้านเคมี

- FTIR
- TGA

 

การทดสอบความทนทานต่อความร้อนและน้ำมัน

- การบ่มเร่งด้วยความร้อน (Heat aging)
- ความทนทานต่อน้ำมัน (Oil resistance)
- ความทนทานต่อการกดอัด (Compression set)