โครงการ “CSG รักษ์โลก” บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด บริจาคขวดน้ำพลาสติก ครั้งที่ 2
3月 19, 2021
ประธานกรรมการ 💉ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินสด ให้แก่ รพ.ค่ายธนะรัชต์
6月 10, 2021
” เราเชื่อมั่นว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราเร็วที่สุด  ดังนั้น เราอยากให้พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเรา เพื่อคนในครอบครัว และเพื่อสังคมส่วนรวม เราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ”
วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

18 พฤษภาคม 2564