ผู้บริหารกล่าวฉีดวัคซีน
เราเชื่อมั่นว่า วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายเราเร็วที่สุด
5月 18, 2021
พนักงานฉีดวัคซีน
พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบอาหารกล่องแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
6月 10, 2021
ประธานกรรมการ 💉ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินสด ให้แก่ รพ.ค่ายธนะรัชต์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประธานกรรมการคุณวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยประธานกรรมการ ได้กล่าวว่า “ฉีดวัคซีนแล้ว ไร้ผลข้างเคียง และขอเชิญชวนพนักงานทุกคน เดินทางไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายตัวเราเอง เพื่อครอบครัว และคนรอบข้าง มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ไม่มีอะไรปลอดภัยเท่ากับการที่เราได้รับวัคซีนเร็วที่สุด อยากฝากถึงพนักงานที่กำลังรู้สึกกลัวอยู่และยังไม่มั่นใจ การที่ได้รับวัคซีนเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อตัวเองและคนรอบข้าง”
หลังจากนั้น คณะผู้บริหารเดินทางเข้ามอบเงินสด มูลค่า 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยพันเอก(พิเศษ) วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะผู้บริหารขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมต่อสู้กับไวรัสโควิด-19