กระบวนการผลิต

1. กำลังในการผลิต

Line Mixer Sheeting Capacity
1 Kneader : 110L 2-Roll Mill : 22’’ x 18 ’’ 200
2 Kneader : 110L 2-Roll Mill : 22’’ x 18 ’’ 200
3 Kneader : 55L 2-Roll Mill : 18’’ 60
4 Banbury : 100L 2-Roll Mill : 24’’ 300
5 Banbury : 100L 2-Roll Mill : 22’’ 300
6 Banbury : 100L 2-Roll Mill : 24’’ 300
7.1 Kneader : 110L 2-Roll Mill : 22’’ x 18 ’’ 200
7.2 Kneader : 110L 2-Roll Mill : 22’’ x 18 ’’ 200
8 Kneader : 110L 2-Roll Mill : 22’’ x 18 ’’ 200
9 Banbury : 50L 2-Roll Mill : 18’’ 100

2. กระบวนการ

3. ระบบควบคุม

3.1 เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

ระบบการชังเคมีแบบอัตโนมัติ ที่มีความแม่นยำของน้ำหนักคมี และมีความรวดเร็วในการใช้งาน

3.2 โปรแกรม อีอาร์พี

3.3 ระบบออโต้ฟีต

ระบบการใส่ยาง ฟิลเลอร์ น้ำมัน แบบอัตโนมัติ สามารถเพิ่มผลผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย

3.4 ระบบบาร์โค้ด

ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้มั่นใจในการใช้วัตถุดิบที่ถูกต้อง

4. สินค้าสำเร็จรูป

การบรรจุหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกระบวนการขึ้นรูปใช้งานของลูกค้า