กลุ่มเจริญสิน

Property sector Industrial sector Consumer Product
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด
บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เจริญสินธานี จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ บริษัท แมนวู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จำกัด บริษัท ฟูราโน่ แอร์ จำกัด
บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ซี เอส มิตซูฟุกุ อิลาสโตเมอร์ จำกัด