ฝ่ายทดสอบ

ด้านเทคนิค (ฝ่ายทดสอบ)

การควบคุมคุณภาพยางคอมปาวด์

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ สามารถรับประกันและทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของยางคอมปาวด์ โดยเราจะมีห้องทดสอบภายในบริษัทซึ่งสามารถทดสอบได้หลากหลายรายการและให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ  โดยสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM , JIS , DIN , BS , ISO เป็นต้น

รายการทดสอบที่ทางห้องทดสอบเราสามารถทดสอบได้ แยกตามประเภทการทดสอบได้ดังนี้ :

การทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น(Temperature & Humidity chamber)
 • ตู้โอโซน (Ozone  chamber)
 • ตู้ UV (UV chamber)

การวิเคราะห์ทางด้านเคมี

 • FTIR
 • TGA

การทดสอบความทนทานต่อความร้อนและน้ำมัน

 • การบ่มเร่งด้วยความร้อน (Heat aging)
 • ความทนทานต่อน้ำมัน (Oil resistance)
 • ความทนทานต่อการกดอัด (Compression set)

การทดสอบสมบัติเชิงกล

 • ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)
 • การกระจายตัว (Dispersion)
 • ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity)
 • การสุกตัว (Cure curve)
 • ความแข็ง (Hardness)
 • สมบัติแรงดึง (Tensile properties)
 • การสึกหรอ (Abrasion)
 • การกระเด้งกระดอน (Rebound resilience)