ติดต่อเรา

Contact Us

Address : 199/20 Moo 3 Panthong-Banboung Road, T. Banboung ,
A. Banboung , Chonburi 20170
Telephone : (66-38)-443986 , 444315 to 7
Fax : (66-38)-443989 , 443932
Website : www.csrubber.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณอรอุมา ศรีอนันต์
อีเมล :purchase@csrubber.co.th
โทร : (66)86-320-5368

ฝ่ายบุคคล

คุณสุพัตรา สาครรัตน์
อีเมล : hr@csrubber.co.th
โทร : (66)86-849-0136

sawairubber@hotmail.comthammarat999@hotmail.comniamnual@gmail.comarkkapon.cs@gmail.compurchase@csrubber.co.thhr@csrubber.co.th

[recaptcha]

ฝ่ายขายสำหรับลูกค้าไทย

 1. คุณไสว จิตรอักษร
  อีเมล :sawairubber@hotmail.com
  โทร : (66)89-456-0838
 2. คุณธรรมรัตน์ บุญเกิด
  อีเมล : Thummarat999@hotmail.com
  โทร : (66)89-236-4534

ฝ่ายขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

 1. คุณจิตติมา เนียมนวล
  อีเมล : niamnual@gmail.com
  โทร : (66)84-581-5209
 2. คุณอัคพล ยามประโคน
  อีเมล : arkkapon.cs@gmail.com
  โทร : (66)96-864-4472