หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่มเจริญสิน มีความเชี่ยวชาญในการผลิตยางคอมปาวด์ สามารถจัดหาวัตถุดิบและยางต่างๆ เพื่อพัฒนาสูตรยางให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

คุณภาพและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ การควบคุมกระบวนการต่างๆทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งสามารถสอบกลับได้ มีความคงที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญของบริษัทคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าของเรา