เกี่ยวกับบริษัท

สายธุรกิจ

 1. คอมปาวด์ยาง
  • ผลิตคอมปาวด์ยางดำ
  • ผลิตคอมปาวด์ยางสี
 2. มาสเตอร์แบท

โรงงานมีทั้งหมด 4 อาคาร

อาคาร 1 : ผลิตคอมปาวด์ยางดำและผลิตภัณฑ์ยาง
อาคาร 2 : ผลิตคอมปาวด์ยางดำ
อาคาร 3 : ฝ่านวิจัยและพัฒนา ,ห้องทดสอบ และสำนักงาน
อาคาร 4 : ผลิตคอมปาวด์ยางสี

จำนวนพนักงาน

 • 321 คน

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเจริญสินกับไต้หวัน โดยได้เริ่มดำเนินการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547

คณะกรรมการบริหารกลุ่มเจริญสินมีดังนี้

 1. นายมานิต วงษ์เจริญสิน
 2. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
 3. นายณัฎฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
 5. นายธีรวัจน์ วงษ์เจริญสิน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มไต้หวันมีดังนี้

 1. นายเจอร์รี่ เฉิน
 2. นายเหมา ถ่าย ซุ่น

เงินลงทุน

90,000,000 บาท

ประวัติ

 • 2004 เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อ "บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด" และมีผลิตภัณฑ์หลักคือยางคอมปาวด์
  เริ่มทำการผลิตด้วยไลน์ผสมยางคอมปาวด์สีดำ 1 ไลน์ และยางสีอีก 1 ไลน์
 • 2005 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000
 • 2007 มีการติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตร เพิ่มสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ
 • 2011 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 • 2013 มีการเพิ่มไลน์การผลิต Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สี และ Super Kneader 110 ลิตรสำหรับผลิตยางคอมปาวด์สีดำ
  เริ่มใช้โปรแกรม ERP สำหรับควบคุมระบบวางแผนและควบคุมการผลิต
 • 2015 มีการเพิ่มไลน์การผลิต Banbury 110 ลิตร 2 ไลน์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับยางคอมปาวด์สีดำ
  เริ่มมีการใช้ระบบบาร์โคดสำหรับการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ
  ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
  ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจากกรมโรงงาน
 • 2016 ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติสำหรับการเตรียมสารเคมี
  ติดตั้งไลน์ผลิต Kneader 110 L. สำหรับยางคอมปาวด์สี
 • 2017 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  ติดตั้งระบบป้อนเขม่า แป้ง น้ำมัน อัตโนมัติสำหรับไลน์การผลิตยางคอมปาวด์สีดำจำนวน 3 ไลน์
 • 2018 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
  ติดตั้งไลน์เครื่องชั่งเคมีอัตโนมัติสำหรับการเตรียมสารเคมี ไลน์ที่ 2
  ขยายกำลังการผลิตสำหรับคอมปาวด์ B โดยติดตั้งไลน์ Kneader 110 ลิตร จำนวน 1 ไลน์

พื้นที่โรงงาน

อาคาร 1 พื้นที่ 4325 ตารางเมตร
อาคาร 2 พื้นที่ 4650 ตารางเมตร
อาคาร 3 พื้นที่ 3540 ตารางเมตร
อาคาร 4 พื้นที่ 4045 ตารางเมตร

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ

 • บริษัทซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • คุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบตรงเวลา
 • คำนึงถึงความปลอดภัยมีการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 • ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการปกป้องและป้องกันมลพิษ และมลภาวะจากขยะ ฝุ่น ละอองและอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 • อนุรักษ์การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
 • มีการสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนลูกค้า