ใบรับรองและการฝึกอบรมทางเทคนิค

ใบรับรอง

ชนิดใบรับรอง : ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001

ขอบข่าย: การออกแบบและการผลิตยางคอมปาวด์และการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง
วันที่ได้รับ: 1 มิถุนายน ค.ศ. 2005
ผู้ให้การรับรอง: บูโรเวอริทัส

ชนิดใบรับรอง : ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ขอบข่าย: การออกแบบและการผลิตยางคอมปาวด์และการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง
วันที่ได้รับ: 23 สิงหาคม ค.ศ. 2015
ผู้ให้การรับรอง: บูโรเวอริทัส

ชนิดใบรับรอง : ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก

ขอบข่าย:ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับ:25 กันยายน ค.ศ. 2015
ผู้ให้การรับรอง:กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

การฝึกอบรมทางเทคนิค

หัวข้อฝึกอบรม : Vistalon TM – ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน : ยาง EPDM และยาง Butyl

จัดโดย : ศูนย์เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาบังกาลอร์ , บริษัท เอ็กซอลโมบิล , ประเทศอินเดีย

หัวข้อฝึกอบรม : Mitsui EPT - ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

จัดโดย : บริษัท มิตซุยเคมีคอล , ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อฝึกอบรม : ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน : EPDM ,NBR,CR,HNBR

จัดโดย : บริษัท อาเลนซิโอ (แลนเซส) , เมืองฉางโจว   ประเทศจีน