ใบรับรอง

ชนิดใบรับรอง : ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001

ขอบข่าย: การออกแบบและการผลิตยางคอมปาวด์และการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง
วันที่ได้รับ: 1 มิถุนายน ค.ศ. 2005
ผู้ให้การรับรอง: บูโรเวอริทัส

ชนิดใบรับรอง : ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ขอบข่าย: การออกแบบและการผลิตยางคอมปาวด์และการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง
วันที่ได้รับ: 23 สิงหาคม ค.ศ. 2015
ผู้ให้การรับรอง: บูโรเวอริทัส

การฝึกอบรมทางเทคนิค

จัดโดย : ศูนย์เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาบังกาลอร์ , บริษัท เอ็กซอลโมบิล , ประเทศอินเดีย

จัดโดย : บริษัท มิตซุยเคมีคอล, ประเทศญี่ปุ่น

จัดโดย : บริษัท อาเลนซิโอ (แลนเซส), เมืองฉางโจว ประเทศจีน

จัดโดย : บริษัท XXXXXX เมืองฉางโจว ประเทศจีน

การตรวจโรงงาน

รายละเอียด : ตรวจสอบด้านคุณภาพและจรรยาบรรณในการทำงาน

                   บริษัท ซี เอส รับเบอร์ จำกัด ผ่านการตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและจรรยาบรรณในการทำงานจากทีมลูกค้าบริษัท ECCO ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจให้เราผลิตสินค้าส่งให้กับกลุ่มของ ECCO ทั้งหมดได้ และนอกจากนี้ยังมีแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

รายละเอียด : ตรวจสอบกระบวนการผลิต

                   บริษัท Inaki และ บริษัท Denso ได้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตของบริษัท ซี เอส รับเบอร์ จำกัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2019 และเราได้ผ่านการตรวจสอบโดยสามารถส่งยางคอมปาวด์ A ขายให้แก่ Myarnak , Inaki และ Denso ได้